CHỐNG CHỊU TỐI THIỂU. NĂNG SUẤT TỐI ĐA.

BMW EfficientDynamics in the BMW 3 Series Gran Turismo.