Mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải CO2.

Các số liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu, lượng phát thải CO2 và mức tiêu thụ năng lượng dựa trên mâm xe và kích thước lốp xe đã chọn. Dữ liệu tiêu thụ được xác định dựa theo chu trình đánh giá mức tiêu thụ nhiên liệu ECE.

Phạm vi lái xe phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là hành vi lái xe của từng cá nhân, lộ trình đã chọn, điều kiện thời tiết, việc sử dụng hệ thống sưởi/làm mát và tiền điều hòa. Có thể tìm hiểu thông tin đầy đủ về mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức và lượng phát thải CO2 cụ thể chính thức cho những phương tiện vận tải hành khách mới trong bản “Hướng dẫn về Mức tiêu thụ nhiên liệu và Lượng phát thải CO2 của các xe vận tải hành khách mới“, được cung cấp miễn phí tại các điểm bán hàng và từ DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Đức.

Phim